Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Výstupy „Badatelská procházka“ – Měření neelektrických veličin

V příloze článku jsou k dispozici dva scénáře realizovaných akcí.

Akce proběhla ve 2 částech:

1. část – Měříme s Diamem
Před samotnou akcí proběhla příprava – oslovil jsem zaměstnance firmy Diamo, absolventa naší škol, který mě seznámil s postupy měření. Samotné měření jsem si pak vyzkoušel, abych mohl lektorovat badatelskou vycházku se svými kolegy. Také jsem s ním domluvil zapůjčení měřicího přístroje a jeho účast pro případ další konzultace, popř. detailnějších dotazů. V den konání vycházky jsem nejdříve seznámil své kolegy s nutností, podmínkami a pravidly měření obsahu plynných látek, jejichž vytváření je důsledkem důlní činnosti v naší oblasti. Informoval jsem je o nutnosti měření obsahu unikajících nebezpečných plynů ze skládek komunálního odpadu a jeho důsledcích. Poté jsem jim ukázal, jak nastavit a zkalibrovat samotný měřicí přístroj ECOPROBE 5, což musí proběhnout před každým nově započatým měřením.

2. část – Měříme s Vernierem
Program této badatelské vycházky byl rozdělen do dvou celků. První část proběhla v laboratoři elektrických měření naší školy a druhá část proběhla v okolí řeky Lučiny. Před samotnou druhou badatelskou vycházkou jsem si vypůjčil čidla pro měření neelektrických veličin firmy Vernier – dynamometr, sonar, hlukoměr, čidlo světla a čidla pro měření CO2 a O2. Nejdříve jsem se se všemi čidly seznámil a jednotlivá měření jsem si vyzkoušel. Tato čidla jsou založena na komunikaci pomocí bluetooth technologie s počítačem nebo jiným zařízením, které podporuje tuto technologii, jako jsou mobilní telefony nebo tablety. Zjistil jsem, že měření pomocí těchto čidel je velice jednoduché a intuitivní a záleží pouze na následném zpracování naměřených výsledků a úpravě grafů a tabulek.