Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

OKAP – Jak na přírodovědné a technické předměty ve škole – aktivizace žáků v matice, fyzice a dalších předmětech

Matematika, fyzika, technické obory, to jsou oblasti, kde se složitěji hledají metody a postupy práce, jak žáky zejména středních škol motivovat pro práci. V tomto kurzu si ukážeme aktivizační postupy, zajímavé pomůcky, které umožňují popularizovat technická témata. Online nástroje, které jsou žákům bližší už proto, že si je spouští na svém mobilu.

Toto vše Vám nabízíme v třídenním pobytovém kurzu na Ostravici již nyní. Akce se koná v rámci projektu OKAP a je pro účastníky zdarma.

20.-22.10.2020, od 8:00 h
registrace http://www.kvic.cz/kurz/1030422053

nebo
03.-05.11.2020, od 8:00
registrace http://www.kvic.cz/kurz/1030422054