Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Bezplatný webinář Projektový den s matematikou – v přípravném týdnu

Pojďme si pod vedením zkušených kolegyň vyzkoušet přípravu projektového dne, který nám pomůže přiblížit matematiku žákům jako předmět, který prostě musíme mít rádi.

Určený pro pedagogy SŠ, popř. 2. st. ZŠ 

Můžete si vybrat ze dvou termínů

pá 28.08.2020 8:00 až 10:00 h
https://www.kvic.cz/kurz/1030262050
nebo 
pá 28.08.2020 10:30 až 12:30 h
https://www.kvic.cz/kurz/1030262051
Lektorky: Mgr. Jana Sablolová a Mgr. Oldřiška Langrová  

Kolegyně pro Vás připravily interaktivní webinář, který proběhne ve dvou částech. První úvodní motivační část proběhne v nyní a v té si projdeme pravidla projektové výuky. Podíváme se na praktické ukázky konkrétních školních projektů, které Vám představí jejich autorky a budou s Vámi diskutovat přínosy pro výuku a úskalí, které při taktové aktivitě musely ve škole řešit. V průběhu webináře si budete moci připravit vlastní scénář projektového dne.  

Druhé setkání proběhne v listopadu. V mezičase máte možnost projektový den ověřit ve své výuce a na druhém setkání vše prodiskutovat s kolegy. Nesporným přínosem pro Vás bude přehled témat a přístupů z jednotlivých projektových dnů, které budou ve skupině prezentovány. Ty Vám mohou následně pomoci ve Vaší další projektové činnosti s žáky. Samozřejmě je tento model přenositelný i do dalších předmětů, s matematikou se žáci setkávají na každém kroku