Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Přínos programu Yes, I do ve školách

Evaluace za půl roku realizace dvouletohé programu Yes, I do

Mgr. Iveta Boháčová – Kopřivnice,   17. 2. 2020

Hlavní přínos zapojení do Programu Yes, I do!

Možnost  zapojit se aktivně do jednotlivých aktivit programu Yes, I do! byla již od samého začátku výzva  pro vyučující i žáky. Stavba celého programu a také jednotlivé Moduly už od počátku ukazovaly na začlenění a využití moderních přístupů a metod v praxi. Stačí se jen zmínit o tandemové výuce – 1 učitel anglického jazyka učí společně s učitelem odborných předmětů. A i když klasicky používané metody v jednotlivých předmětech jsou rozličné, došlo tady ke komunikaci vyučujících a sdílení výukových postupů a metod. To vše doplněné o vzájemné vysvětlování problematiky obsahu a předávání zkušeností s jinými týmy programu. Zájem žáků je velký, jejich pocity a hodnocení celého programu jsou kladné. Hlavně si cení možnosti rozšířit svou slovní zásobu o odborný = technický anglický jazyk. Zajímavá je pro ně i výuka samotná. Spousta aktivit, her a komunikačních cvičení tvoří základ každé vyučovací hodiny. Všechny informace a úkoly žáci procvičují v učebnici, která je přístupná také v online formě. Využití digitální technologie je pro žáky motivující, nabízí jim kontakt s odbornou angličtinou i v době mimo školu. Jako speciální odměna pro žáky, kteří splní všechny úkoly programu a získají osvědčení, se jeví technické zahraniční stáže. Jejich cíl je však prostý – dát žákům možnost ověřit si své jazykové a odborné znalosti v praxi a v cizí zemi. Vlastní cíle Programu Yes, I do! – podporovat metodiku výuky odborné angličtiny na škole, plánovat a hodnotit výsledky výuky cizích jazyků, zvýšit kvalifikaci učitelů a zavést výuku CLIL v odborných předmětech ve všech oborech studia na škole – jsou postupně plněny. Jejich přínos pro výuku a motivaci žáků a učitelů se však ukazuje již nyní.  

Mgr. Gabriela Tramplerová – Český Těšín, 17. 2. 2020

– zájem žáků o odbornou slovní zásobu, v hodinách AJ během 4-letého studia naši žáci vždy absolvovali určitý počet hodin odborné angličtiny, ale program Yes,I do je zajímavější a má pěkně zpracované výukové materiály (mínusem je jejich vysoká cena, což nebude možné do budoucna bez finanční podpory kraje materiály pořizovat)

–  učitelé odborných předmětů si pochvalují možnost vzdělávat se v AJ

– učitelé odborných předmětů se rádi učí odbornou slovní zásobu

– učitelé odborných předmětů se těší, že budou moci ve svých hodinách použít odbornou angličtinu v rámci CLIL

– učitelé AJ i odborní učitelé zapojení do projektu velice kladně hodnotí tandemovou výuku, je to zajímavější pro studenty, akčnější, intenzívnější a pestřejší

– studenti si pochvalují zajímavost hodiny, pestrost výuky, dva učitelé ve výuce jim vůbec nevadí naopak je to pro ně mnohem dynamičtější a mají radost, když můžou pomoci odbornému učiteli s angličtinou a učiteli jazyka anglického s vysvětlením aktivit nebo procesů probíhajících na praxi

– obrovským přínosem je také možnost týdenního pobytu v zahraničí v rámci stínování na pracovišti a také návštěva odborné školy stejného typu v zahraničí – a to jak pro studenty, tak pro všechny zapojené učitelé