Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Změna legislativy – novela zákona č. 262/2006

V listopadu loňského roku byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR přijata dílčí novela zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) a posléze zveřejněna ve Sbírce zákonů pod č. 366/2019 Sb., a to konkrétně novelizace ustanovení § 391 odstavce 2  citovaného zákona, kdy se za slova „za škodu, která vznikla žákům základních škol a základních uměleckých škol“ vkládají  […]