Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Máme pro Vás další metodická setkání k tématu ČG a MG

Od listopadu se můžete aktivně zapojit do metodických setkání na téma posilování čtenářské reps. matematické gramotnosti ve výuce. Na setkání se mohou učitelé různých předmětů obohatit o zkušenosti kolegů ze ZŠ a SŠ. 

Budete sdílet dobré nápady a tipy, co a jak se ve výuce osvědčilo, kde jsou možnosti, jak pomoci žákům pro vstupní požadavky SŠ, zjistíte, kde už ten prostor vzhledem k RVP atd. není. Součástí akce je zejména moderovaná diskuse metodikem pro danou gramotnost. Přijďte prosím také vy, sdílejte dobré nápady a využijte je ve své pedagogické práci.

Aktuální termíny pro místa konání:
Frýdek-Místek
Havířov
Krnov
Nový Jičín
Opava
Ostrava
Třinec
najdete průběžně na https://www.kvic.cz/kp/63/Projekty/Aktualni/OKAP/Kurzy pod názvem „OKAP – metodická akce – Metodické a poradenské centrum pro školy“.