Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Ještě je šance – poslední volná místa na pobytovkách ke gramotnostem

Zbývá několik míst na pobytovkách (Ostravice) v přípravném týdnu. Tématem bude rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti. Akce je určena pro učitele ze ZŠ a SŠ v MSK a je pro účastníky zdarma. Vybírat můžete ze 3 termínů:26.-27.8.27.-28.8.28.-29.8. Účastníci si hradí pouze dopravu na místo kurzu, projekt nemá v rozpočtu přímou podporu, ostatní náklady jsou plně hrazeny z […]