Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Proběhla konference OKAP věnovaná zejména gramotnostem

Akce se zúčastnilo 74 zástupců ZŠ a SŠ. Konference cílila zejména na ČG, MG a polytechnické vzdělávání.

Konference „Jak rozvíjet gramotnosti ve výuce“
Datum 11.10.2018 od 8:00 h | Místo Ostrava, SŠTaD, Moravská 2
Výstupy z konference publikujeme na http://moodle2.kvic.cz/course/view.php?id=967

7:30 h            Registrace, uvítání u ranní kávy
8:30 h            Úvodní slovo ředitele KVIC (PaedDr. Petr Habrnál, KVIC)
8:40 h            Představení projektu OKAP (Mgr. Jan Šindelka, MSK)
9:00 h            Co nabízí OKAP školám (Mgr. Zdeněk Karásek, RPIC-VIP; Mgr. Blanka Kozáková, KVIC)
10:00 h         Podpora rozvoje gramotností ve školách prostřednictvím hodnocení ČŠI (Mgr. Tomáš Pavlas, ČŠI)
10:30 h         P-KAP pro odborné školství v MSK (Mgr. Ivo Jupa, NUV)
11:00 h         Jak na gramotnosti? Společně! (Mgr. Květa Popjuková, P-KAP)
11:30 h         Gramotnosti.pro život – matematická, čtenářská a digitální gramotnost v praxi škol a související aktivity Strategie digitálního vzdělávání (Mgr. Petr Naske, NUV)
12:00 h         Představení projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů – SYPO (Ing. Eva Veličková, Ph.D., NIDV)

Odpolední workshopy od 13:00 h
W1     Zážitkový modul facilitace (Ing. Radek Drnovský; Edutica; Ing. Václava Brusová, KVIC)
W2     O gramotnostech prakticky (Mgr. Dana Vicherková, Ph.D., OSU; RNDr. Michal Vavroš, Ph.D., Wichterlovo gymnázium)
W3     Flipped Education západní Evropy v přírodních vědách (Mgr. Patrik Kočí, Gymnázium Nový Jičín)
W4     O spolupráci a sdílení a síť Regionálních oborových center (Ing. Vítězslav Doleží, SUPŠ Opava; Mgr. Jana Mikošková, KVIC)
W        Individuální konzultace k zapojení škol, pedagogů (Mgr. Blanka Kozáková, KVIC)