Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Klub pro rodiče „Svátek matek, vztahy v rodině“

Akci pro rodiče pořádala Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace. V rámci klubu maminky diskutovaly každodenní starosti vyplývající z jiného sociokulturního prostředí. V rámci programu si vyrobily relaxační minipolštářky. Akce se zúčastnilo 15 rodičů.

Klub pro rodiče „Zdravá výživa u dětí v mladším školním věku“

Akci pro rodiče pořádala Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace. Metodička se věnovala otázkám co potřebuje tělo bez rozdílu věku a specificky co potřebuje dítě mladšího školního věku? Rodičům byla zdůrazněna důležitost bílkovin a sacharidů, byli upozorněni na rizika jednoduchých cukrů, následně pak nezbytnost ale přiměřenost tuků, minerálů a vitamínů. Proto […]

Klub pro rodiče „Jak motivovat děti k učení a rozvoji“

Akci pro rodiče pořádala Základní škola Opava, Vrchní 19 – příspěvková organizace. Rodičům byla objasněna nutnost jejich zapojení do procesu domácí přípravy na školu, byla jim zdůrazněna nutnost komunikace s dítětem a hledáním příčin ztráty motivace a selhávání. Byla jim zdůrazněna nezbytnost pozitivní motivace, chválení za maličkosti, spolupráce se školou při hledání správného stylu učení. […]

Šikana – diagnostické a intervenční možnosti školy, 6 h

16. 5. 2017, ZŠ Jablunkov, 29 úč.č. kurzu: 6017581700 Účastníci se v akr. programu seznámili  s postupem, jak pracovat s konkrétními situacemi v třídních kolektivech. Vymezili častá úskalí a možnosti jak efektivně postupovat při řešení šikany ve škole a jak zvládat zátěž a stres při jejím řešení.

Klub pro rodiče „Multikulturní výchova a mezigenerační vztahy“

Akci pro rodiče pořádala Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá, Kpt. Jasioka 57, okres Karviná. Úvodní část akce byla věnována informaci o národnostních menšinách v naší oblasti. Následovala beseda s rodiči na téma jejich zvyky, jak vnímají své postavení ve městě, co by chtěli jinak. Lektor jako příklad uvedl polskou národnostní menšinu (je polské národnosti). […]