Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

11.5.2017

IT pro práci: digitální technologie na pracovišti Studie zkoumá tranformace profesí v digitální ekonomice Evropské unie. Popisuje a zjišťuje jaké digitální dovednosti vyžadují zaměstnavatelé po svých zaměstnancích a porovnává je se skutečným stavem digitálních dovedností lidí. Materiál si v AJ můžete stáhnout na https://ec.europa.eu/epale/cs/resource-centre/content/it-pro-praci-digitalni-technologie-na-pracovisti

Klub pro rodiče „Podpora rodičů“

Akci pro rodiče pořádala Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace. Cílem akce bylo podpořit rodiče v oblasti vztahů a komunikace s dětmi. Zejména se prezentující zaměřila na období prepuberty a puberty, kdy jsou děti velmi citlivé. K tématu proběhla široká diskuse mezi rodiči, vznášeli konkrétní dotazy a příklady, společně s prezentující hledali řešení. Akce […]

Klub pro rodiče „Spolupráce školy s NNO, aktuální problémy ve třídě“

Akci pro rodiče pořádala Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace. Představení aktuální nabídky NNO v Opavě pro rodiče a děti, pozvánka na akci 25.5. Dále byly diskutovány pozdní příchody žáků a jak je eliminovat a předcházení nepřipravenosti na výuku – zde možnost využít pomoci NNO. Akce se zúčastnilo 8 rodičů.