KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Projekty

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA

3. 4. 2023, Ostrava
OKAPII - Setkání s vědou


loga projektu loga projektu čb

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSKII (OKAP)
reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613

Realizace projektu: 7/2021 - 11/2023

Projekt OKAP II je realizován Moravskoslezským krajem ve spolupráci s 96 partnerskými organizacemi, převážně SŠ, ZŠ, SVČ, ale rovněž Ostravskou univerzitou, Vysokou školou báňskou, Dolní oblastí Vítkovice, Mensou České republiky a dalšími vzdělávacími institucemi. 

Mezi hlavní podporované oblasti patří odborné vzdělávání, kariérové poradenství, polytechnické vzdělávání, inkluze, podnikavost
a podpora rozvoje gramotností. 

Naše organizace, jako finanční partner projektu, zajišťuje zejména vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků škol
a školských zařízení v rámci celého kraje v těchto aktivitách
O2          Vzdělávání pedagogických pracovníků s akcentem na osobnostní a profesní rozvoj         
O4          Metodická podpora pedagogů v oblasti odborného a dalšího vzdělávání              
O12        Podpora pedagogického vedení škol a školských zařízení              
K3          Vzdělávání pedagogických pracovníků k prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání  
P2           Podpora pedagogických pracovníků v rozvoji polytechnického vzdělávání           
PIK4       Podpora podnikavosti a kreativity, rozvoj funkční gramotnosti  
G7           Aktivity na podporu ČMG pro pedagogické pracovníky napříč předměty
I1            ICT kompetence pracovníků ve školství
INK4      Podpora pracovníků škol a školských zařízení v oblasti rovných příležitostí ve vzdělávání              
J5            Rozvoj odborné angličtiny na SŠ

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz