KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Projekty


loga projektu loga projektu čb

Mgr. et Bc. Ludvík Uhrovič

Učím anglický jazyk na Střední průmyslové škole v Ostravě – Vítkovicích (www.spszengrova.cz) již třetím rokem. Jinak mám za sebou praxi 17 let na škole základní. Mám rád nové výzvy a zavedení výuky technické angličtiny byla jednou z nich. Jsem za účast v projektu Yes, I Do velmi rád, protože mne posunul dále a výstupem je pro nás také postupné zapojování se do mezinárodních projektů v rámci eTwinnig a snad i Erasmus+. Velmi mne baví také hledání metod spolupráce s kolegy a práce v tandemu, samozřejmě i hledání nových způsobů, jak zapojit angličtinu do běžného života a školní praxe.

Mgr. Radka Klotková

Vystudovala jsem anglický a německý jazyk na Filozofické fakultě Ostravské univerzity a většinu své profesní kariéry působím na Střední průmyslové škole v Karviné. Ráda se učím novým věcem a hlavně mám kolem sebe úžasné kolegy, kteří sdílí mé nadšení pro nové výzvy. Díky projektu Yes, I do si rozšířím obzory o technickou angličtinu a vyzkouším si práci v tandemu. Hlavní motivací je však zajímavý způsob práce se studenty a možnost zúčastnit se odborných stáží v zahraničí.

Ing. Kateřina Orságová

Vzdělávání vždy bylo, je a bude součástí mého života. Ráda se učím nové věci a přetvářím myšlenky v činy. Většinu profesního života vyučuji předměty chemie a angličtina. Snažím se učit tvořivým a názorným způsobem, ale přesto šitým na míru mým studentům. Na naší škole se kromě výuky věnuji zejména projektům a programům spojených s angličtinou - Rodilý mluvčí do škol a nově také Yes I Do. Mladým lidem se věnuji i mimo školu jako dobrovolník českého Skautu.

Mgr. Gabriela Tramplerová

Pracuji jako učitelka anglického jazyka na Albrechtově střední škole v Českém Těšíně. Moje učitelská praxe je téměř 20letá a pořád mě baví. Ráda pracuji s mladými lidmi, výuku často kombinuji s moderními technologiemi a už více než 10 let se snažím zapojovat se střídavým úspěchem do evropských projektů (Socrates, Comenius, Erasmus+). Obrovský přínos vidím v zahraničních praxích, kde si studenti ověřují nejen znalosti nabyté ve škole, ale mohou si ověřit i své pracovní schopnosti a znalosti cizího jazyka.

Mgr. Radana Broschová

Jako středoškolská učitelka ze Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola v Opavě a ráda pracuji s mladými lidmi, baví mě pozorovat přerod těchto osobností ze školního věku na mladší dospělé lidi, především po stránce mentální. Začínala jsem pracovat jako učitelka na základní škole a teď již 15 let pracuji v oblasti středoškolského vzdělávání, kde vyučuji cizí jazyky – angličtinu a němčinu. Byla jsem zapojena do různých projektů, pravidelně pomáhám s organizací zahraničních praxí, které jsou na naší škole jistým specifikem, rovněž se účastním různých zahraničních převážně gastronomických konferencí.

Mgr. Hana Brdová

Vyučuji angličtinu na Střední škole průmyslové v Krnově, kde působím po většinu své pedagogické kariéry. Účast v projektu Yes, I do znamená pro mne rozšíření obzorů o technickou angličtinu a pro mé studenty další zajímavý způsob jak si vylepšit své znalosti a možnosti využití angličtiny v praxi. Novou zajímavou zkušeností je i výuka v tandemu. Ve škole se věnuji i dalším projektům spojeným s angličtinou, např. Erasmus+, eTwinning a projekt Rodilí mluvčí do škol.

Mgr. Zuzana Špačková

Vyučuji anglický jazyk na Střední průmyslové škole, Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky ve Frýdku-Místku. Většinu své pedagogické kariéry působím v oblasti středního školství a vždy jsem se snažila rozšiřovat si své znalosti o nejnovější poznatky a metody ve výuce cizích jazyků, včetně zavádění metody CLIL do výuky odborných předmětů. V minulosti jsem se zúčastnila mnoha seminářů, mezinárodních konferencí i zahraničních kurzů v rámci programů Comenius a Erasmus +, proto jsem velmi uvítala program „Yes , I do“, kde mohu nejen využít nabyté zkušenosti, ale také si prohloubit znalosti technické angličtiny a připravovat žáky pro jejich budoucí uplatnění v technických oborech. Velký přínos shledávám ve sdílení zkušeností s kolegy a zejména spolupráci v tandemové výuce.

Mgr. Iveta Boháčová

Výuka anglického jazyka na Vyšší odborné škole, střední odborné škole a středním odborném učilišti v Kopřivnici (www.voskop.cz) mi vždy přinášela radost. Možnost rozšířit své metodické a jazykové dovednosti o odborný jazyk a tandemovou výuku mě velmi zaujala, a proto jsem se do programu   Yes, I do zapojila. Spolupráce s vyučujícím odborných předmětů mě přivedla do oblastí, které jsou pro mě jinak nedostupné. Také žáci, kteří se programu účastní, projekt chválí. Přináší jim nejen nové poznatky, ale i účelně a smysluplně vynaložený čas, který využijí ve své profesní  budoucnosti.    Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz