KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Projekty


loga projektu loga projektu čb

Modul A

Představuje vzdělávání učitelů odborných předmětů zapojených škol v jazykových kurzech všeobecné angličtiny s důrazem na konverzaci a individualizovaných dle jejich jazykové úrovně v rozsahu 60 až 180 vyučovacích hodin.   

Modul B

Umožňuje propojování angličtiny s odbornými předměty a spolupráci učitelů různých předmětů v kurzech odborné angličtiny v rozsahu 16 vyučovacích hodin příslušných vzdělávacích oborů zapojených škol.

Modul C

Učitelé angličtiny i učitelé odborných předmětů učí vlastní praxí ve třídě v rozsahu 40 vyučovacích hodin a navzájem se kolegiálně podporují (výuka v tandemu). Tandemová výuka probíhá ve skupinkách 6 až 10 žáků při využití blended learningu k osvojení si základní odborné terminologie nejazykového předmětu.

Modul D

Je zaměřen na trénink a aktivity pedagogických lídrů; v každé zapojené škole působí pedagogický lídr jako koordinátor programu na škole, jako interní mentor, iniciuje a vede setkávání týmů pro kolegiální podporu pedagogů ze zapojených středních škol v regionu, organizuje vzájemné návštěvy škol spojené s workshopy pro učitele.

Modul E

Je realizován jako iniciační a evaluační workshop (2 x za program) pro ředitele a pedagogické lídry škol k trendům v jazykovém vzdělávání, k zavádění metod CLIL a možnostem blended learningu, k výměně zkušeností i plánování dalšího rozvoje jazykové výuky na škole.

Modul F

 Technicky a odborně orientované zahraniční stáže žáků a učitelů ve školách a firmách v rozsahu 7 dnů.

 

Podrobný popis celého programu Yes, I do naleznete v příloze.Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz