KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Projekty


loga projektu loga projektu čb

 

Cílem programu YES, I DO je lépe připravit žáky pro úspěšný a samostatný život zvýšením jejich znalostí angličtiny. Znalost cizích jazyků, a zejména anglického jazyka, je nezbytná pro uplatnění stávajících a budoucích absolventů středních škol nejen na pracovním trhu. Zkvalitnění výuky cizích jazyků může rovněž příznivě ovlivnit výsledky žáků u maturitních zkoušek, umožnit jim vykonání mezinárodních jazykových zkoušek, zvýšit jejich zájem o účast na odborných stážích v zahraničí a v konečném důsledku zlepšit jejich osobní rozvoj a konkurenceschopnost v rámci pracovního uplatnění. Stěžejní roli při naplňování tohoto cíle sehrávají pedagogičtí pracovníci, proto je program zacílen prioritně na všeobecnou i odbornou jazykovou průpravu zapojených učitelů. Program vychází z konceptu modulárního vzdělávání učitelů angličtiny, učitelů odborných předmětů zapojených středních škol a jejich společnou přípravu na výuku odborného cizího jazyka a CLIL (Content and Language Integrated Learning).Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz