KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Projekty


loga projektu loga projektu čb
Projekt je zaměřen na vyrovnávání nerovností ve vzdělávání a podporu otevřeného prostředí ve školách. Svými aktivitami při vytváření podmínek pro kvalitnější podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s akcentem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí přispěje k rozvoji klíčových kompetencí a gramotností žáků potřebných k uplatnění v životě a to bohatou nabídkou volnočasových aktivit. 
   
Aktivity projektu vychází z aktuálních potřeb 11 nefinančních partnerů ze tří krajů (Moravskoslezský, Jihomoravský, Olomoucký), které se dlouhodobě věnují vzdělávání žáků cílové skupiny a zároveň ve volnočasových aktivitách spatřují možnost rozvíjet u těchto žáků takové dovednosti a znalosti, které následně uplatní ve výuce, čímž dochází ke zlepšení jejich vzdělávacích výsledků.

Specifickými cíli a současně aktivitami projektu jsou:
1.   Rozvoj čtenářské gramotnosti na 2. stupni ZŠ
2.   Rozvoj matematické gramotnosti na ZŠ
3.   Rozvoj sociálních a občanských kompetencí/gramotností na ZŠ
4.   Podpora zvyšování motivace pro studium technických a přírodovědných oborů
5.   Rozvoj exekutivních dovedností
6.   Rozvoj jazykové gramotnosti

Těchto cílů chceme dosáhnout aktivním zapojením žáků do programu volnočasových aktivit (možnost volby tématu a aktivní participaci na řešení vybrané problematiky):
- Budováním vztahu ke čtenářství a využíváním matematiky pro oblast běžného života.
- Zvyšováním zájmu žáků o aktuální společenská témata.
- Osobnostním a sociálním rozvojem žáků s důrazem na rozvoj jejich sociálních dovedností.
- Rozvojem manuální zručnosti žáků a budováním pracovních návyků.
- Stimulací zájmu o vědu (experimentování a bádání).
- Realizací aktivit zaměřených na sociální, emocionální a tělesný rozvoj žáků.
- Rozvojem znalostí a dovedností pro dorozumění se v cizím jazyce.
- Propojováním žáků zapojených škol s možností prezentace svých znalostí a dovedností.
- Předáváním a sdílením zkušeností s obsahovým zaměřením, požívanými metodami a evaluací volnočasových aktivit zapojenými pedag. pracovníky.

Projekt je realizován ve spolupráci s 11 partnerskými školami:
- Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace,  www.ddvrbno.cz 
- Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace, www.zsbayera.cz 
- Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace, www.szmkarvina.cz 
- Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace, zskarasova.webnode.cz 
- Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace, www.zsdruzby.cz
- Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace, www.zsgebauerova.cz 
- Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace, www.zschrjukinova.cz 
- Základní škola T. G. Masaryka Bohumín - Pudlov Trnková 280 okres Karviná, příspěvková organizace, www.zspudlov.cz 
- Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, okres Šumperk, www.zshanusovice.cz 
- Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21, příspěvková organizace, www.zskrenova.cz  
- Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22, příspěvková organizace, www.osmec.cz 

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz