KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Projekty


loga projektu loga projektu čb
Projekt je zaměřen na podporu žáků ze socioekonomicky a kulturně odlišného prostředí ve vzdělávání v 9 školách Moravskoslezského kraje. Stěžejním cílem je podpořit tyto žáky v dosahování školního úspěchu a zabránit tak jejich předčasnému odchodu ze vzdělávání. Aktivity jsou zaměřeny na vzdělávání a metodickou podporu pedagogických pracovníků, rozvoj školních poradenských pracovišť, přímou práci se žáky v rámci doučování, kroužků zaměřených na rozvoj gramotností, spolupráci s rodiči a dalšími aktéry ve vzdělávání.

Žadatel: Moravskoslezský kraj

Partneři:       
-Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace        
-Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace
-Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
-Společně-Jekhetane, o.p.s.
-Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace
-Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace
-Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace
-Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 – příspěvková organizace
-Základní škola Opava, Vrchní 19 – příspěvková organizace
-Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace
-Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace
-Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá, Kpt. Jasioka 57, okres Karviná
-Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace

Realizace projektu: 1. 10. 2016-30. 9. 2019

Klíčové aktivity projektu:


KA 1: Programy zaměřené na usnadňování přechodu žáků mezi stupni vzdělávání
-doučování v neformálních klubech
-kroužky rozvoje klíčových kompetencí a gramotností (čtenářská, matematická, přírodovědná, informační a ICT)
KA 2: Podpora školních poradenských pracovišť
-odborní pracovníci na školách: školní speciální pedagog, školní psycholog
-pilotní ověření pozice koordinátor inkluze
KA 3: Podpora prostřednictvím školního asistenta
KA 4: Rozvoj spolupráce pedagogických pracovníků, sociálních a zdravotních služeb a rodiny ve vzdělávání
-workshopy pro rodiče žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí o důležitosti vzdělávání (rodičovské kluby)
-spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče
-informační a osvětová kampaň směrem k širší veřejnosti
KA 5 a 6: Rozvoj pracovníků ve vzdělávání
-podpora pedagogů při zavádění a rozvoji inkluzivního vzdělávání
-sdílení odborných zkušeností a dobré praxe
-vzájemné návštěvy na školách
KA 7: Řízení projektu

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz