KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Studium pedagogiky pro pedagoga volného času, který vykonává dílčí pedagogickou činnost

Cíle studia pedagogiky

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti pedagoga volného času vykonávajícího dílčí pedagogickou činnost.

Kritéria výběru účastníků

Studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří získali minimálně střední vzdělání s výučním listem získané ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání.

Struktura studia pedagogiky volného času - tematické okruhy

  • I. ZÁKLADY PEDAGOGIKY PRO PEDAGOGY VOLNÉHO ČASU – 16 vyučovacích hodin
  • II. ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO PEDAGOGY VOLNÉHO ČASU – 17 vyučovacích hodin
  • III. VYBRANÁ TÉMATA PEAGOGIKY VOLNÉHO ČASU – 8 vyučovacích hodin

Ukončení studia

Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.

Rozsah studia

Časová dotace: 46 hodin (41 h přímá výuka, 5 h závěrečný seminář)

Cena: 4 900 Kč

Odborný garant studia

Mgr. Zuzana Nevřelová, 595 538 075, zuzana.nevrelovazavináčkvic.czLicence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz