KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Vzdělávání

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA

8. 6. 2020, Nový Jičín
Pohádka nám pomůže

8. 6. 2020, Frýdek-Místek
Rozvoj čtenářské gramotnosti a kritického myšlení v mateřské škole

8. 6. 2020, Ostrava
Novodobý fenomén – agrese na základní škole

9. 6. 2020, Ostrava
Kyberšikana (cyberbullying), zraňování, které není vidět na těle

9. 6. 2020, online u počítače v době mimořádných opatření
Líný učitel

9. 6. 2020, online u počítače v době mimořádných opatření
Líný učitel

9. 6. 2020, online u počítače v době mimořádných opatření
Globální témata optikou různých předmětů

10. 6. 2020, Ostrava
Kooperativní a párové metody učení


Studium pedagogiky pro pedagoga volného času, který vykonává dílčí pedagogickou činnost

Cíle studia pedagogiky

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti pedagoga volného času vykonávajícího dílčí pedagogickou činnost.

Kritéria výběru účastníků

Studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří získali minimálně střední vzdělání s výučním listem získané ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání.

Struktura studia pedagogiky volného času - tematické okruhy

  • I. ZÁKLADY PEDAGOGIKY PRO PEDAGOGY VOLNÉHO ČASU – 16 vyučovacích hodin
  • II. ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO PEDAGOGY VOLNÉHO ČASU – 17 vyučovacích hodin
  • III. VYBRANÁ TÉMATA PEAGOGIKY VOLNÉHO ČASU – 8 vyučovacích hodin

Ukončení studia

Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.

Rozsah studia

Časová dotace: 46 hodin (41 h přímá výuka, 5 h závěrečný seminář)

Cena: 4 600 Kč

Odborný garant studia

Mgr. Zuzana Nevřelová, 595 538 075, zuzana.nevrelovazavináčkvic.czLicence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz