KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Projekty


loga projektu loga projektu čb
Cílem projektu je posílit efektivní využívání nových technologií ve výuce a jejich celkovou integrací do základních a středních škol. A to zejména v regionu Moravskoslezského kraje (dále jen MSK) s možnou diseminací do dalších sousedních krajů. V projektu se proto zaměřujeme na zvýšení kompetencí v efektivní využívání ICT ve výuce u vedoucích a pedagogických pracovníků (dále PP) napříč školou, na integraci ICT do výuky a do života školy. Partnerské školy, nositele inovací, zapojujeme do sítě ICeMSK metodicky podpořené Inovačním centrem škol MSK. Takto budeme sdílet inovace a příklady dobré praxe v regionálním školství. Vzdělávací aktivity budou kombinací blended learningu, vzájemného učení a výměny zkušeností mezi PP. Aktivita PP bude podpořena mentoringem a používáním tabletů a notebooků, které školy v projektu pořídí a předají PP k využívání v procesu edukace (a to i po skončení projektu).

Nejdříve budeme realizovat přípravu VeP a expertů-mentorů (dále jen E). Aktivity budou zahájeny zmapováním současného stavu škol (např. pomocí nástroje Profil Škola21), sestavením strategického plánu s detailněji rozpracovaným výhledem zavádění ICT do výuky pro aktuální školní rok se školním koordinátorem projektu. Následně si zapojené školy pořídí dotyková mobilní zařízení. V takto připraveném prostředí proběhne vzdělávání dle individuálních potřeb PP. V něm budou využity digitální učební materiály školy a další validní zdroje ze vzdělávacích online komunit. Paralelně budou vzděláváni metodici ICT, aby po skončení projektu mohli realizovat podporu PP v zapojených školách.

Cílem projektu je:
-podpořit cca 700 VeP a PP ZŠ a SŠ;
-jako finanční partnery zapojit  ZŠ a SŠ;
-realizovat cca 300 VP;
-metodicky vést cca 40 stáží;
-připravit 2 krajské konference vč. online přenosu;
-posílít síť ICeMSK o min.15 inovativních škol;
-vytvořit Inovační centrum škol MSK v Ostravě;
-zpřístupnit online výstupy ke sdílení.

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz