KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Projekty


loga projektu loga projektu čb
Výstupem projektu bude cca 800 proškolených občanů malých obcí v některém z uvedených VP:
- Finanční gramotnost
- Základní počítačové dovednosti
- Základy podnikání
- Rozvoj digitálních kompetencí.

K dispozici je postupně aktualizovaný webový portál k problematice finanční gramotnosti, návody a postupy pro občany uvažující o podnikání, či úvod do práce s digitálními technologiemi.

Ve vytipovaných oblastech v obcích pod 2 tis. obyvatel Moravskoslezského a Ústeckého kraje žije dle ČSÚ (viz http://vdb.czso.cz/vdbvo/maklist.jsp?kapitola_id=5&vo=tabulka&expand=1) cca 200 tis. obyvatel, z toho cca 100 tis. v produktivním věku (potenciální cílová skupina zaměstnaných a nezaměstnaných). Nezaměstnanost se v obou krajích pohybuje nad 9 %, lze tedy očekávat zájem u proaktivní části těchto občanů o témata Základy podnikání či Základní počítačové dovednosti, u zbývajících lze očekávat zájem o téma Finanční gramotnost. Poněkud vyšší je nezaměstnanost žen (ÚK nad 11 a MSK nad 12 %) a proto se budeme snažit podchytit právě je a např. připravit kurz s tématy směřovanými na jejich potřeby a to buď v prezenční části kurzu, ale pokud to nebude organizačně možné pak zajistíme tuto specifikaci v e-learningové části.

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz