KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Projekty


loga projektu loga projektu čb
V tomto projektu chceme dosáhnout zvýšení kvality výzvou vymezených kompetencí obyvatel malých obcí Moravskoslezského a Ústeckého kraje (do 2 tis. obyvatel). Naší snahou bude motivovat je k dalšímu vzdělávání a posilovat jejich aktivní postoj v oblasti celoživotního učení.

Pro tento účel jsou připraveny 4 vzdělávací programy (dále VP):
- Finanční gramotnost
- Základní počítačové dovednosti
- Rozvoj digitálních kompetencí
- Základy podnikání.

Po zahájení projektu probíhají jednání metodika s obcemi či školami. Metodik je klíčová osoba pro identifikaci a komunikaci požadavků cílové skupiny. Na základě potřeby identifikované v příslušné obci připraví metodik s lektorem konkretizaci obsahu VP tak, aby přesněji reflektoval potřeby občanů obce. Protože již budou připraveny "typizované" VP, půjde o upřesňování např. časového rozsahu věnovaného jednotlivým tématům, detailnější pohled na konkrétní problematiku.

Paralelně s touto činností je provozován webový portál s informacemi, které se vztahují k dané problematice. Zde je také navazující online podpora, v rámci které se budou moci občané dotazovat (webový formulář, mail) na další podrobnosti k tématům probíraných v rámci kurzu. Tímto způsobem bude v období zejména září 2014 - květen 2015 realizován "Rok vzdělávání v obci" v obou krajích.

Na základě podstatné změny projektu byla realizace vzdělávání prodloužena do 6. září 2015.

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz