KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Projekty


loga projektu loga projektu čb
Cílem projektu je:
A. zvýšit mentorské a lektorské kapacity tvořivých pedagogů MŠ a ZŠ potřebné ke skupinové i individuální podpoře učitelů
B. podpořit implementaci kurikulární reformy  v MŠ, a to posílením komplexní způsobilosti pedagogů k úspěšnému vykonávání jejich profese (oblast znalostí, dovedností, postojů, hodnot i osobnostních charakteristik).
Cíl A (KA 1) je orientován především na posílení oblasti mentoringu na různých stupních vývoje a konstruktivisticky orientovaného vzdělávání rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti (ČaČG) napříč předměty ZŠ včetně vytvoření metodik k jejich úspěšnému šíření. Cíl B (KA 2-KA 4) je zaměřen na zefektivnění implementace KR v MŠ realizací programů DVPP zaměřených na:
-zvýšení a prohloubení sociálních a didaktických dovedností účastníků cílených na rozvoj individuality dítěte
-utváření správných postupů učitelek tak, aby byly schopny zajistit zvýšení kvality polytechnického vzdělávání MŠ v souladu s očekávanými výstupy RVP PV
-schopnost diferencovaně vytvářet a posilovat zájem dětí o techniku a technické obory přípravou prostředí, volbou obsahu, vhodných metod a forem práce
Těžiště i cestu k naplnění uvedených cílů ke zvýšení kvality práce učitele spatřujeme ve spirále, a to od osobnostního rozvoje učitele přes rozvoj jeho pedagogických dovedností až k roli interního či externího mentora, popř. lektora. Převládajícími prvky této spirály jsou: vzdělávání-vzájemné učení seindividuální či společná reflexe.
Plánované aktivity zahrnují vzdělávací programy, exkurze, odborné stáže, vzájemné učení se, tvorbu a sdílení metodik pod vedením mentorů, řízené konzultace, apod.
Výstupem projektu jsou především proškolení pedagogové MŠ v počtu cca 1779, na další projektové období připraveni lektoři i mentoři v počtu min 60 a potřebné vytvořené nástroje k rozvoji potřebných dovedností kvality práce učitele. Aktivity realizuje žadatel ve spolupráci s partnerem.

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz