KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Projekty


loga projektu loga projektu čb
Cílem projektu je zkvalitnit zavedený systém podpory individuální integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 9 partnerských základních školách běžného vzdělávacího proudu v MSK, které mají zřízeny školní poradenská pracoviště. Záměrem je také podpořit inkluzivní vzdělávací prostředí, které odpovídá na odlišné vzdělávací potřeby žáků a překonává bariéry při vzdělávání.

Žáci se budou účastnit nových podpůrných programů, činností a aktivit (společné dílny, reedukační skupiny, uplatňování Feuersteinovy metody).
Na školách budou zaváděny inkluzivní metody a formy vzdělávání se zapojením celých třídních kolektivů (inkluzivní hodiny, kohézní programy).
Rodiče se budou účastnit dílen, kde se seznámí s možnými postupy práce s dítětem v domácím prostředí.
Vzděláváním pedagogických pracovníků a odborných pracovníků školních poradenských pracovišť dojde ke zvýšení jejich kompetencí pro práci s těmito žáky.
Podpořit inkluzivní vzdělávací protsředí na základních školách má být rovněž zajištěno metodickou podporou školních speciálních pedagogů ze stran metodiků pedagogicko-psychologických poraden.

Celkem bude podpořeno 171 individuálně integrovaných žáků, 45 zákonných zástupců těchto žáků, 451 pedagogických pracovníků zapojených škol a 5 metodiků z pedagogicko-psychologických poraden.
Na partnerských školách dojde k rozvoji poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Bude vytvořen sborník příkladů dobré praxe a metodická příručka pro práci s individuálně integrovanými žáky.

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz