KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Projekty


loga projektu loga projektu čb
Projekt Educare - kompetence v odborném vzdělávání iniciován výzvou 2011 Domu zahraničních služeb (Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy) v rámci programu Leonardo da Vinci (projekt mobilit VETPRO), který je součástí Programu celoživotního učení EU.

Projekt realizován v období listopad 2011 až listopad 2012.

Cílem projektu je seznámit se s činnostmi, progresivními postupy a inovacemi v dalším vzdělávání učitelů odborných předmětů, jež používají pracovníci obdobných institucí a školy v zahraničí, a to s důrazem na e-learningové nástroje vzdělávání a na rozvoj klíčových kompetencí učitelů. Sdílení a výměna zkušeností bude probíhat během účasti patnácti zaměstnanců a lektorů organizace na týdenních zahraničních stážích v Irsku a Německu, které jsou připravovány ve spolupráci se zahraničními partnery projektu (pro Irsko Swan Training Institute v Dublinu, pro Německo HochVier Gesellschaft für politische und kulturelle Bildung e. V. v Postupimi).

Mezi hlavní výstupy absolvovaných stáží patři:
1. získání nových zkušeností, prohloubení dovedností a schopností v oblasti odborných i klíčových kompetencí;
2. navázání dlouhodobého a udržitelného kontaktu s partnerskými organizacemi (obdobného zaměření jako KVIC) v Irsku, respektive Německu;
3. rozšíření a zkvalitnění portfolia organizace dalšího vzdělávání učitelů odborného vzdělávání aplikací získaných poznatků;
4. zlepšení jazykových dovedností účastníků;
5. jednotně certifikace Europass-mobility pro všechny účastníky stáže;
6. veřejné diseminační konference uspořádané po návratu stážistů v rámci evaluačního procesu projektu.

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz