KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Projekty


loga projektu loga projektu čb
V tomto projektu chceme dosáhnout vyšší připravenosti pracovníků organizací zřízených ÚSC při implementaci facility managementu jako moderního a sjednocujícího nástroje pro efektivní plánování a řízení správy majetku.

K naplnění cíle budeme postupovat ve třech krocích:
1. Připravíme nový portál věnovaný problematice facility managementu v organizacích veřejné správy. Jeho obsahem budou aktuální informace z této oblasti a poskytneme na něm poradenské a konzultační služby pro pracovníky organizací zřizovaných ÚSC (tj. pro cca 850 potenciálních uživatelů)
2. Připravíme 3 nové vzdělávací programy, vč. e-learningu a výukových materiálů:
- Facility management pro vedoucí pracovníky (18 h)
- Facility management v praxi organizace (24 h)
- Efektivní a bezpečná práce na počítači s aplikacemi podporujícími facility management (40 h).
3. Pilotně ověříme tyto připravené vzdělávací programy, každý z nich na skupině 30 účastníků a zpracujeme evaluaci tohoto ověření.

Celkovým výstupem projektu budou kompletně připravené a ověřené 3 vzdělávací programy a systém podpůrných nástrojů (expertní tým, portál a jeho služby, e-learning vč. výukových materiálů), které budeme po skončení projektu nadále realizovat resp. provozovat v závislosti na požadavcích cílové skupiny. Takto budeme zajišťovat stále aktuální připravenost pracovníků organizací ÚSC na efektivní práci se svěřeným majetkem.

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz