KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Projekty


loga projektu loga projektu čb
Projekt reaguje na rostoucí potřebu společné podpory pracovníků organizací zřizovaných územními samosprávnými celky (ÚSC) kraje při využívání facility managementu jako moderního a sjednocujícího nástroje pro efektivní plánování a řízení správy majetku. Pro správnou implementaci všech výhod, které tento pohled na správu majetku přináší, je podstatnou dobrá specializační příprava jeho uživatelů a jejich znalost komplexní problematiky v kontextu veřejnoprávního subjektu.

Proto předkládaný projekt zaměřujeme na vývoj a pilotáž 3 programů předmětného specializačního vzdělávání pracovníků organizací zřizovaných ÚSC (celkem 90). Vzdělávání řešíme formou blended learning, doplňujeme rozsáhlým portfoliem výukových materiálů a chybějícím portálem zaměřeným na specifika veřejné správy. Portál přinese články věnované aktuálním tématům, slovníček pojmů, postupně publikované příklady dobré praxe získané formou případových studií, výstupy z konzultací účastníků vzdělávání a často kladených dotazů.

Cílovou skupinu směrované podpory tvoří pracovníci (vedoucí pracovník a správní zaměstnanec, tzn. cca 2 pracovníci za každou organizaci) organizací zřizovaných ÚSC, tj.: - cca 250 organizací zřizovaných krajem (mateřská školy, základní školy, střední školy, základní umělecké školy, dětské domovy, školská poradenská zařízení samostatná a další). - další účastníci pak z organizací zřizovaných obcemi (zejména z cca 600 mateřských a základních škol).

Zde se můžete podívat na video ze vzdělávacích akcí projektu.

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz