KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Ostatní služby


Nabízíme zpracování mezd školám a školským zařízením na pracovištich Frýdek-Místek, Nový Jičín a Ostrava. Máte-li k této službě jakýkoliv dotaz, obracejte se na vedoucí útvaru nebo na vedoucí odloučeného pracoviště příslušného odloučeného pracoviště. Mzdy jsou zpracovávány v programech AVENSIO (dříve MZDY 2000 - UNICOS) a VEMA. Zároveň nabízíme metodickou pomoc v pracovněprávních vztazích.

Rozsah poskytovaných služeb:
 • výpočet mezd, jejich složek a náhrad jednotlivým zaměstnancům
 • výpočet a srážku zákonných srážek ze mzdy jednotlivým zaměstnancům:
  1. daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
  2. pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
  3. pojistné na všeobecné zdravotní pojištění
  4. případnou zálohu na mzdu, nevyúčtovanou zálohu na cestovní náhrady, náhradu mzdy za přečerpání dovolené na zotavenou
  5. výkon rozhodnutí (exekuce)
  6. srážku na základě dohody o srážkách ze mzdy nebo členských odborových příspěvků
 • provedení ročního zúčtování daně z příjmů jednotlivým zaměstnancům
 • stanovení nároků na dovolenou na zotavenou
 • odvod zúčtovaného platu na účty jednotlivých zaměstnanců
 • výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance a její vyplacení
 • výpočet vyměřovacího základu pro stanovení nemocenských dávek v případě dočasné pracovní neschopnosti, ošetřovného a peněžité pomoci v mateřství zaměstnance a doručení podkladů na OSSZ
 • potvrzování příjmů zaměstnancům pro účely výpočtu sociálních dávek a půjček
 • vedení mzdových listů
 • vedení evidenčních listů  a jejich elektronické odesílání na OSSZ
 • vyhotovení podkladů pro registr pojištěnců nemocenského a důchodového pojištění – přihlašování, odhlašování, změny a ELDZ – a jejich elektronické odesílání na příslušnou OSSZ
 • vyhotovení podkladů pro rozborovou činnost ve formě sestav za:
  1. hlavní činnost
  2. hospodářskou (doplňkovou) činnost
  3. jiné zdroje
  4. projekty z ESF
 • zpracování podkladů pro statistiku P1-04 a ISP včetně jejich elektronického odesílání
 • na základě domluvy je možno vyhotovovat pracovní smlouvy, dohody mimo pracovní poměr, platové výměry a  zápočty praxe pro stanovení  platového stupně a zařazovat zaměstnance do příslušné pracovní třídy na základě vykonávané práce a pracovní náplně
 • metodická pomoc v pracovněprávních vztazích


Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz