KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Projekty


loga projektu loga projektu čb
Záměrem projektu je podpora adaptace, resocializace a osamostatňování dítěte s nařízenou ústavní výchovou v 16 dětských domovech zřizovaných Moravskoslezským krajem pro vytvoření optimálních podmínek pro osobnostní rozvoj dítěte dle jeho individuálních potřeb umožňujících jeho plnohodnotné zapojení do života společnosti při současném zvýšení profesionality pracovníků dětských domovů.
Žadatel spolu s 16 partnery chce tohoto cíle dosáhnout v těchto oblastech:
  1. přispět k začlenění dětí s nařízenou ústavní výchovou do běžných sociálních struktur, zvýšit jejich sociální kompetence a posílit jejich sociální vazby vzděláváním pracovníků a vedoucích pracovníků dětských domovů
  2. napomoci řešení obtížných životních situací dětí a žáků s nařízenou ústavní výchovou a zmenšit negativní dopady vyplývající z jejich situace
  3. připravit dětí s nařízenou ústavní výchovou na vstup do samostatného života
  4. podpořit vzájemné sdílení a předávání zkušeností z praxe ústavní výchovy


Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz