KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Projekty


loga projektu loga projektu čb
Cílem projektu je zvýšení vlastních jazykových i výukových kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení MSK. Tohoto cíle dosáhneme realizací nových a inovovaných programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) zaměřeného:
  • na aktuální teoretické a praktické otázky související s výukou cizích jazyků v MŠ, ZŠ a SŠ,
  • na zvyšování jazykové úrovně a interaktivních řečových dovedností učitelů.
Ke splnění cíle projektu vedou tři oblasti zaměření:
  1. Tvorba a realizace programů DVPP s důrazem na moderní metody a formy výuky včetně jejich šíření, na aplikace jazykové propedeutiky (jazyková příprava k učení cizímu jazyku v raném věku) a na obsahově a jazykově integrovaného učení (CLIL = Content Language Integrated Learning, dále jen CLIL).
  2. Podpora zavádění získaných znalostí do výuky, sdílení, předávání a výměna zkušeností včetně individuální mentorské pomoci a rozvoj činnosti expertů na jazykové vzdělávání.
  3. Realizace dlouhodobých kurzů zaměřených na dosažení vlastní vyšší jazykové úrovně pedagogických pracovníků včetně přípravy ke složení mezinárodně uznávané zkoušky a rozvoj interaktivních řečových dovedností.


Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz