KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Jak se na akce přihlašovat?

 1. Způsoby přihlášení
  1. Elektronicky: Odkaz pro přihlášení uveden u každé vzdělávací akce na webu, najdete v Aktuální nabídce vzdělávacích akcí http://www.kvic.cz/ka/Vzdelavani/Programova_nabidka/Aktualni_nabidka_kurzu. V případě, že vyberete formu úhrady „fakturou z prostředků organizace“, obdrží potvrzovací e-mail nejen účastník, ale i organizace.
  2. Prostřednictvím formuláře v papírové podobě: Je přílohou každého katalogu a rovněž je zveřejněn na webu KVIC http://www.kvic.cz/aktualita/1905/Prihlaska_DVPP. Vyplňte údaje na přihlášce, vytiskněte si ji. Doplňte Váš podpis a podpis ředitele školy – souhlas s účastí a úhradou poplatků. Pošlete poštou na příslušné pracoviště nebo naskenovanou e-mailem na adresu uvedenou u akce.

  Pro kvalifikační studia použijte speciální přihlášku, kterou najdete na webu KVIC u každého ze studií nebo Vám ji zašleme na vyžádání. Nelze se přihlásit elektronicky.
  Na jednu přihlášku lze přihlásit pouze jednoho účastníka na jeden vzdělávací program.    

 2. Změny   

  Za přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka, kterého zajišťuje škola. Tento náhradník nemusí být pouze z vlastní školy. O jakékoliv změně je však třeba včas informovat příslušného náhradníka i organizátora vzdělávacího programu – konkrétní odloučené pracoviště KVIC a následně zaslat přihlášku.

  Zrušení plánovaného vzdělávacího programu pro nízký počet účastníků, přeložení termínu (při onemocnění lektora) nebo změna místa konání bude přihlášeným oznámeno telefonicky nebo e-mailem. Než odejdete na seminář, přesvědčte se znovu o konání na http://www.kvic.cz/ka/Vzdelavani/Programova_nabidka/Aktualni_nabidka_kurzu.

 3. Je přihláška závazná?   

  Ano. Přihlašovaný účastník zodpovídá za pravdivost údajů uvedených v přihlášce včetně souhlasu ředitele školy s účastí a s úhradou poplatku ze zdrojů školy. Podáním přihlášky se účastník a vysílající organizace zavazují dodržovat všechna zde uvedená pravidla.

 4. Kdy je uzávěrka přihlášek?

  Na vzdělávací programy se hlaste co nejdříve, nejpozději v den uvedený u vzdělávacího programu. Počet přihlášených rozhoduje o realizaci vzdělávacích programů. Zájemci jsou zařazováni dle termínu doručení jejich přihlášky.

 5. Doplňující informace

  • Bez podání přihlášky se vzdělávacího programu nelze účastnit.
  • Účast na vzdělávací akci mají zaručenou pouze řádně přihlášení účastníci. V případě uvolnění místa (pokud jste uvedeni jako náhradníci), budete k účasti na vzdělávací akci pozváni.
  • V případě nabízených volných míst se lze dostavit na akci i v den zahájení s řádně vyplněnou přihláškou.
 6. Pozvání na vzdělávací akci

  Obdržíte minimálně týden před zahájením e-mailem na adresu školy, popř. na osobní e-mail účastníka, pokud bude uveden v přihlášce.

Co a jak vyplnit

 • Název vzdělávací akce, číslo akce, datum a místo konání
  Jsou uvedeny v Katalogu nebo v měsíčníku Informátor, případně si akci můžete vyhledat zde
 • Jméno, příjmení, titul, datum narození (prvních 6 čísel rodného čísla)
  Budou na prezenční listině, datum narození na osvědčení. Prosíme o čitelné vyplnění.
 • Číslo mobilního telefonu, osobní e-mail a adresa vč. PSČ, aprobace/funkce
  Slouží k tomu, abychom Vás mohli včas informovat o podrobnostech akce, případně o změnách. Aprobace/funkce je údaj, který můžeme využít pro cílenou nabídku nových vzdělávacích akcí a pro naši analýzu dat.
 • Název organizace, IČ a kód organizace a další údaje o organizaci
  Název a IČ ředitelství (společné pro všechny součásti). Kód organizace je označení 5 číslicemi, zjistíte ho zde.
 • Účastnický poplatek
  Uveďte, jakou formou budete hradit.
 • Souhlas účastníka a ředitele školy
  Je nutné vyplnit a podepsat pro platnost přihlášky.

Fakturace a storno podmínky

Všechny akce budou fakturovány ředitelství právního subjektu.

Daňové doklady organizacím v souladu s § 26 zákona 235/2004 Sb. o DPH, zasíláme pouze elektronickou formou ve formátu .pdf na emailovou adresu vaší organizace.

Fakturace bude provedena za právní subjekt včetně všech jeho součástí a všechny vzdělávací programy DVPP v příslušném měsíci po termínu konání vzdělávacích akcí. Pokud má vzdělávací akce více částí, vyfakturuje se celý účastnický poplatek v prvním měsíci po realizaci první části. Následné storno nelze realizovat a nelze se ani na jednotlivé části zvlášť přihlašovat.
U kvalifikačních studií bude samoplátcům vystavena proforma faktura před realizací kurzu.

STORNO – zasílejte poštou v papírové podobě nebo e-mailem (uveďte všechny identifikační údaje – jméno, 6 znaků RČ, číslo akce, název a termín, škola)

Jednodenní vzdělávací programy:

Ze závažných důvodů lze účast na vzdělávacím programu odvolat 5 pracovních dnů před zahájením vzdělávacího programu bez storno poplatků. Je zapotřebí omluvit každou nepřítomnost na vzdělávacím programu, abychom mohli zařadit nové zájemce. Přihláška i její storno je účetním dokladem. V případě obdržení storna do 3 pracovních dnů před zahájením vzdělávacího programu účtujeme poplatek ve výši 50 % z celkové ceny vzdělávacího programu. Na pozdější storno nemůžeme brát bohužel zřetel – bude vám účtována plná cena. Den konání vzdělávacího programu se do lhůty storna nezapočítává.

Víkendové a pobytové vzdělávací programy:

U víkendových a všech pobytových vzdělávacích programů s noclehem a stravováním je bezplatná stornovací doba účastnického poplatku včetně ubytování a stravného 14 dnů před termínem vzdělávacího programu. Den konání vzdělávacího programu se do lhůty storna nezapočítává.

Kvalifikační studia:

U kvalifikačních studií je bezplatná stornovací doba 28 kalendářních dnů před termínem zahájení, při obdržení storna do 14 kalendářních dnů před termínem zahájení účtujeme poplatek ve výši 50 % z celkové ceny studia, na pozdější storno nebude brán zřetel. Den zahájení studia se nezapočítává do lhůty pro storno.Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz