KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Projekty


loga projektu loga projektu čb
Projekt se soustředí na rozvoj poradenského a podpůrného systému v kraji i na zatraktivnění a přiblížení forem a obsahů DVPP. Chce toho dosáhnout zkvalitňováním pedagogických a poradenských kompetencí poradců, jejich zapojením do tvorby kurzů DVPP v klíčových programech pro úspěch kurikulární reformy a do jejich pilotní realizace; rovněž vytvořením dalších podpůrných nástrojů – vytvořením metodiky a sítě poradenských center pro rozvoj gramotností, modernizací informačního a poradenského webu příjemce, metodikou pro marketingové strategie center DVPP a manuálu pro tvorbu kurzů v alternativním prostředí.
Je určen tvořivým učitelům základních, popř. středních škol Moravskoslezského kraje, absolventům kurzů Typologie MBTI a Čtením a psaním ke kritickému myšlení.

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz