KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Projekty


Hlavním cílem projektu je příprava našeho regionu na příští programovací období let 2007-2013. Projekt je zaměřen na oblasti, které jsou potřebné pro úspěšné čerpání finančních prostředků z Evropské unie. Mezi aktivity, které budou v rámci projektu realizovány, patří pomoc při zpracování strategií na jednotlivých úrovních - obecní, mikroregionální či regionální, dále vzdělávání budoucích zpracovatelů projektů či informování široké veřejnosti o možnostech získání peněz z Evropské unie. V neposlední řadě dojde k vytvoření databáze projektů za účelem zmapování poptávky po finančních prostředcích Evropské unie. Jednou z dílčích části projektu je i oblast zavádění nových moderních metod řízení do veřejné správy, jako je např. metoda Balanced Scorecard, CAF či Benchmarking, apod.

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz