KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Projekty


Partneři projektu

Projekt je realizován formou širokého partnerství s různými subjekty z Moravskoslezského kraje, a to napříč neziskovým sektorem, veřejnou správou a komerční sférou. Tato forma byla zvolena zejména z toho důvodu, že aktivity projektu jsou obsáhlé a výstupy by měly být použitelné pro různé subjekty z Moravskoslezského kraje, tak aby region byl co možná nejúspěšnější při čerpání finančních prostředků z Evropské unie.

Partneři jsou reprezentováni v Řídícím výboru projektu, který je zodpovědný za řízení a monitorování projektu.

Partneři budou spolu s krajem realizovat vlastními silami minimálně 40 % rozsahu projektu, proto partneři musí být instituce schopné se aktivně účastnit realizace projektu. Dle svého profesního zaměření jsou partneři rozděleni do jednotlivých komponent, kde účastní se jednání pracovních skupin a vykonávají v rámci těchto skupin odborné činnosti.

Potencionálními členy projektového partnerství na krajské úrovni jsou organizace reprezentující cílové skupiny projektu:

  • obce, zvláště pak obce s rozšířenou působností;
  • nestátní neziskové organizace a zejména jejich zastřešující organizace;
  • hospodářské komory, agrární komory;
  • poradenské a rozvojové organizace;
  • mikroregiony, euroregiony;
  • úřady práce;
  • školy;
  • další vzdělávací instituce;
  • regionální poradenská a informační centra.

Pokud se chcete zapojit do realizace projektu, je nutné vyplnit dotazník (ke stažení ve formátu PDF - 207 KB); dotazník (ke stažení ve formátu MS Word - 294 KB) a zaslat životopis osob, které se budou podílet na realizaci projektu. O zařazení instituce jako partnera do tohoto projektu rozhoduje Řídící výbor a dále rada kraje.

V současnosti se na realizaci podílí 49 partnerských organizací:
Partner Webové stránky
AG Synerko, s.r.o. http://www.agsynerko.cz/
Agentura pro regionální rozvoj, a.s. http://www.rdaova.cz/
AHOL - Vyšší odborná škola o.p.s. http://www.ahol.cz/
CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o. http://www.nettle.cz/
Diecézní charita ostravsko opavská http://www.dchoo.charita.cz/
EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o. http://www.educa-sos.cz/
EKOTOXA OPAVA, s.r.o. http://www.ekotoxa.cz/
Euroregion Silesia - CZ http://www.euroregion-silesia.cz/
GOODWILL - vyšší odborná škola, s.r.o. http://www.vos-goodwill.cz/
GOODWILL PARTNER, s.r.o. http://www.goodwill2.infomorava.cz/
HM PARTNERS, s.r.o. http://www.bestpractices.cz/
Hospodářská a rozvojová agentura třinecka, http://www.hrat.org/
Podnikatelské centrum, s.r.o. Třinec
Informační centrum ©ipka http://www.volny-cas.info/
Institut Euroschola http://www.euroschola.cz/
Institut komunitního rozvoje http://www.ikor.cz/
Institut rozvoje podnikání, s.r.o. http://www.irp.cz/
Institut Svazu průmyslu ČR http://www.institut-sp.cz/
Integrovaná střední škola Frýdek Místek http://www.issfm.cz/
INTER FARS group, s.r.o. http://www.interfarsgroup.com/
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje http://www.khkmsk.cz/
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace http://www.kvic.cz/
Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. http://kapa.trz.cz
Lašské společenství o.s. http://www.lassko.cz/
MANSYS, spol. s r.o.  
Město Bohumín http://www.mesto-bohumin.cz/
Město Bruntál http://www.mubruntal.cz/
Město Hlučín http://www.hlucin.cz/
Město Jablunkov http://www.jablunkov.cz/
Město Albrechtice  http://www.mesto-albrechtice.cz/
Město Nový Jičín http://www.novy-jicin.cz/
Mikroregion Krnovsko http://www.mikroregionkrnovsko.cz/
Občanské sdružení - TRIANON http://www.trianon.silesnet.cz/
Obec Zátor - mikroregion Krnovsko http://www.sweb.cz/ouzator/
Pedagogické centrum pro polské národnostní školství http://www.pctesin.cz
RDS-REAL DEVELOPMENT SERVICES, s.r.o.  
Regionální agrární komora Ostravsko  
Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko http://www.nuts2moravskoslezsko.cz
Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci  
RPIC, s.r.o. http://www.rpic.cz/
RPIC-ViP, s.r.o http://www.rpic-vip.cz/
Sdružení obcí povodí Morávky  
Slezská univerzita v Opavě http://www.slu.cz/
Statutární město Opava http://www.opava-city.cz/
Statutární město Ostrava http://www.mmo.cz/
Svaz průmyslu a dopravy ČR http://www.spcr.cz/
Svět vzdělávání - síť místních center celoživotního vzdělávání http://www.eco.cz/svet_vzdelavani/
Třanovice služby o.p.s http://ops.tranovice.org/
VIZE - Centrum celoživotního vzdělávání, o.p.s. http://www.ssosnj.edunet.cz/
V©B - TU Ostrava http://www.vsb.cz/

Zdroj: http://www.partnerstvi-msk.cz/Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz