KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Projekty


loga projektu loga projektu čb

Hlavním záměrem projektu je zlepšení kvality a efektivity jazykového vzdělávání na školách Moravskoslezského kraje. Tohoto cíle chce projekt dosáhnout dalším vzděláváním pracovníků škol a školských zařízení zaměřeným na zvýšení jejich jazykových kompetencí a vzděláváním zaměřeným na používání nových metod výuky vedoucím k rozvoji klíčových kompetencí žáků.

Cílů projektu chceme dosáhnout pomocí dvou klíčových aktivit:

 1. metodické, směřující k vytvoření a proškolení týmu učitelů - lektorů a krajského poradního sboru (dále jen KPS). Těmito aktivitami projde 282 osob a bude zaměřena na:
  • teorii supervizní práce a podmínky efektivity kolegiální podpory,
  • nácvik specifických lektorských dovedností, ověřování ve vlastní učitelské-metodické praxi,
  • Další činnosti krajského poradního sboru:
   • shromažďování, třídění a vyhodnocování výstupů projektu,
   • zpravování zkušeností a příkladů dobré praxe včetně zahraničních,
   • inovacích a tvorbě nových aktivit.
 2. vzdělávací, kladoucí důraz na osvojení si moderních pedagogických metod, kurikulární reformu a zvýšení jazykových kompetencí učitelů. Tímto vzděláváním projde 1400 účastníků v těchto oblastech:
  • jazykové kurzy ke zvýšení jazykové úrovně ve 3 znalostních úrovních zaměřených na výstupní dovednosti v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro cizí jazyky (dále jen SERR),
  • aktivity směřované na nové metody výuky cizích jazyků, předávání a výměnu zkušeností a síťování učitelů.

Celkovým výstupem projektu bude:

 • síť inovativních učitelů a lektorů, kteří zabezpečí tvorbu metodických materiálů k dalšímu šíření nových vyučovacích metod ve výuce a jejich vzdělávání;
 • ovlivnění, zefektivnění a zkvalitnění výuky cizích jazyků na školách intenzívním vzděláváním učitelů cizích jazyků a zvýšení jazykových kompetencí učitelů nejazykových předmětů.


Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz