KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Projekty


loga projektu loga projektu čb

Cílem projektu je zkvalitnit výuku na základních školách vzdělávající žáky se sociokulturním znevýhodněním (dále jen SZ). Na zapojených školách bude vytvořeno inkluzivní vzdělávací prostředí podporující motivaci k učení jako prevence předčasného odchodu těchto žáků ze systému vzdělávání.

Tohoto cíle chceme dosáhnout:

  • zavedením praktických metod, technik a strategií v práci se SZ žáky
  • aktivní výukou zohledňující potřeby žáků se SZ
  • zvyšováním kompetencí pedagogických pracovníků v přístupu k žákům se SZ podporou jejich dalšího vzdělávání, které napomůže získat lepší dovednosti pro práci s těmito žáky
  • rozvojem ICT kompetencí žáků se SZ jako předpokladu pro budoucí profesní dráhu
  • využíváním prvků estetické výchovy
  • zapojením rodičů žáků se SZ do aktivit školy pro nastavení efektivní spolupráce
  • předáváním zkušeností a využíváním příkladů dobré praxe v práci se žáky se SZ


Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz