KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Projekty


loga projektu loga projektu čb

Cílem projektu je zvýšit kompetence vedoucích pracovníků (dále VP) škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky s důrazem na implementaci kurikulární reformy (dále KR) a zvýšit pro ně dostupnost, kvalitu a atraktivitu nabídky dalšího vzdělávání. Žadatel s partnerem chce tohoto cíle dosáhnout zejména:

  1. Vytvořením a realizováním navzájem se doplňujících a manažery požadovaných forem rozvoje dovedností: kurzů rozvoje osobnosti, tréninků kompetencí (komunikativní, kooperativní, organizování a plánování, řešení problémů a řízení změn), tuzemských stáží v různých druzích škol a školské správy, v neškolském veřejném i podnikatelském sektoru, stáží v zahraničních školách a institucích školské správy a podpory vzdělávání;
  2. Zvýšením dostupnosti a atraktivity vzdělávání zejména vytvořením a realizováním blended learningových vzdělávacích programů inovujících znalosti a dovednosti (strategické plánování, personální a finanční management, autoevaluace)
  3. Vytvořením udržitelných mechanizmů podpory VP, kterými jsou vznik poradenského centra sdružujícího on-line konzultanta a metodiky z řad úspěšných a připravených VP (úspěšná praxe, absolvované vzdělávání, zahraniční stáž), zavedení různých forem pravidelných setkávání k problematice vzdělávací politiky a implementace KR.

Efektivita vzdělávacích kurzů i mechanizmů podpory bude zajištěna důslednou volitelností aktivit projektu klienty služeb, zároveň také provázaností a návazností těchto aktivit, rovněž vytvořením metodik, e-learningových a tištěných podpor, pilotním ověřením, permanentní evaluací a následnou akreditací.Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz