KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Projekty


loga projektu loga projektu čb

Od srpna 2009 se zapojuje naše organizace do realizace individuálního projektu Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji (zkrácený název projektu: Integrace na druhou), který je hrazen ze zdrojů ESF (OP VK – oblast podpory 1.2) a je zaměřen na zkvalitnění systému podpory individuálně integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základních školách běžného vzdělávacího proudu v Moravskoslezském kraji.

Předkladatelem projektu je Moravskoslezský kraj, který tento projekt bude realizovat s pomocí partnerských organizací, kterými jsou příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem, a to Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum Nový Jičín, Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek a Pedagogicko-psychologická poradna Opava.

Do projektu bude dále zapojeno 20 spolupracujících ZŠ MSK, na nichž jsou zřízena školní poradenská pracoviště a která mají vyšší počty individuálně integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Přehled zapojených organizací naleznete v odkazu „Realizační tým“.Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz