KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Projekty


loga projektu loga projektu čb
Projekt reaguje na potřebu pružně a permanentně vzdělávat vedoucí pracovníky škol a školských zařízení (také připravujících se do vedoucích rolí) v období probíhající kurikulární reformy a při zvýšené potřebě zajistit relevantní vzdělávací nabídku k významným společensko-ekonomickým změnám v Moravskoslezském kraji. Tato potřeba byla konkretizována celokrajským dotazníkovým šetřením členěným dle typů škol i délky praxe ve funkcích. Účelem projektu je vytvořit a vyzkoušet nové a inovované vzdělávací programy pro rozvoj manažerských znalostí a pro tréninky kompetencí manažerů, a zvýšit tak s využitím e-learningových a zážitkových forem znalosti a dovednosti především manažerů škol realizujících školní vzdělávací programy, ale využitelnou i v ostatních typech škol a školských zařízení. Zároveň projekt směřuje k vytvoření mechanizmů podpory poradenské a konzultační a ověření jejich funkčnosti. Projekt bude realizovat KVIC s partnerem RPIC-ViP s.r.o. s využitím početné sítě expertů, lektorů, metodiků a dodavatelů.

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz