KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Projekty


Vážené kolegyně, kolegové,

jedním z výstupů projektu „ŠANCE“ je tato příručka příkladů dobré praxe – soubor 108 příprav na vyučovací hodiny.

Do tohoto materiálu přispělo svými lekcemi 55 pedagogů z Moravskoslezského kraje – učitelů z partnerských škol, členů KPS a dalších tvořivých učitelů. Lekce vycházejí z třífázového modelu učení E-U-R, většina přispívatelů absolvovala v rámci projektu ŠANCE nebo v minulosti kurzy Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT). Do některých lekcí jsou zakomponovány výstupy osobnostní a sociální výchovy.

Jednotlivé přípravy na hodiny jsou rozděleny dle vzdělávacích oblastí, a tedy i podle struktury našich krajských poradních sborů (KPS). 85 lekcí je určeno pro žáky II. stupně, většinou pro 6. třídu. 23 lekcí je určeno pro žáky na I. stupni. Mnohé lekce obsahují i další podpůrné materiály, texty, pracovní listy, obrazové přílohy. Přípravy jsou pro lepší orientaci a přehlednost zpracovány v jednotné šabloně.

  1. KPS Český jazyk a literatura – 21 příprav (Čj)
  2. KPS Cizí jazyky – 4 přípravy (Aj)
  3. KPS MAJA – Matematika a její aplikace 15 příprav (M)
  4. KPS ČaS – Člověk a společnost 15 příprav (D, Ov)
  5. KPS ČaP – Člověk a příroda 25 příprav (Př, F, Ch, Z)
  6. Ostatní – 5 příprav (Rodinná výchova, Mediální výchova)
  7. KPS I. stupeň – 23 příprav pro všechny předměty na I. stupni

Stačí tedy kliknout na odkazy v pravé části okna prohlížeče dle vašeho zaměření a pak na Vámi zvolený řádek. Soubory jsou pojmenovány podle zaměření a určení předmět + ročník. Jednotlivé přípravy jsou zpracovány v samostatných souborech pojmenovaných např. pr_6_roc_12.doc (12. příprava pro přírodopis v 6. ročníku). Většina souborů je ve formátu pro Microsoft Word. Pokud příprava obsahuje více souborů, jsou tyto soubory "zabaleny" do *.zip archivu, který otevřete přímo ve Windows XP nebo Windows Vista. Ve starších operačních systémech (Windows 98, Windows 2000) můžete použít například program Winzip nebo Winrar.

Nejedná se o vzorové hodiny, ale o hodiny Vašich kolegů, kteří byli ochotni se o své nápady podělit. Jakákoliv Vaše aplikace a inovace je samozřejmě možná, dokonce i vítaná. Nejedná se o kuchařku, nýbrž o soubor příprav na hodiny, který chce pomoci inspirovat a usnadnit Vaši práci.

Zde se budou postupně objevovat další nové příspěvky. Do tohoto inspirativního souboru máte možnost přes příslušné KPS přispívat i Vy.

Přejeme Vám hodně úspěchů ve Vaší pedagogické činnosti a doufáme, že tento materiál Vám pomůže při výuce žáků.

Tým učitelů Tým učitelů Tým učitelů Tým učitelůLicence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz