KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů

Cíle studia

Kvalifikační studium je určeno učitelům, kteří jsou (nebo by chtěli být) na pozici školního metodika prevence ve škole. Absolvent získá vědomosti a dovednosti, které se projeví ve schopnostech aplikovat pedagogiky, psychologii, adiktologii a výstupy z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.

Kritéria výběru účastníků

Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Druh aprobace není rozhodující.

Struktura studia
Osobnostně sociální rozvoj metodika prevence
Legislativní rámec pro práci školního metodika prevence
Poradenské systémy a primární prevence ve školství
Monitorování a evaluace primární prevence
Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb
Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy
Systém primární prevence ve školství
Školní třída, její vedení a diagnostika
Rodina a komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu)
Sociálně nežádoucí jevy
Krizová intervence ve škole
Konzultace k ročníkové a závěrečné práci
Stáže a praxe skupinové a individuální

Studium má hodinovou dotaci 250 h a realizuje se v průběhu dvou let. V rámci prvního roku studia vypracují účastníci studia ročníkovou práci, která bude zaměřena na specifika tvorby školního programu prevence sociálně nežádoucích jevů. Ve druhém roce studia zpracovávají závěrečnou práci.

Účastník musí absolvovat praxi v celém rozsahu, 80 % přímé výuky a konzultace k ročníkové a závěrečné práci.

Ukončení studia

Studium je zakončeno obhajobou závěrečné práce. Absolvent po obhájení závěrečné práce a úspěšném složení zkoušky získává osvědčení o absolvování studia.

Organizační garantka studia
Ing. Václava Brusová, vaclava.brusovazavináčkvic.cz, tel. 777 723 432Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz