KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Vzdělávání


Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů

Cíle studia
Kvalifikační studium je určeno učitelům, kteří jsou (nebo by chtěli být) na pozici školního metodika prevence ve škole. Absolvent získá vědomosti a dovednosti, které se projeví ve schopnostech aplikovat pedagogiky, psychologii, adiktologii a výstupy z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.

Kritéria výběru účastníků
Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Druh aprobace není rozhodující.

Struktura studia
 • Osobnostně sociální rozvoj metodika prevence
 • Legislativní rámec pro práci školního metodika prevence
 • Poradenské systémy a primární prevence ve školství
 • Monitorování a evaluace primární prevence
 • Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb
 • Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy
 • Systém primární prevence ve školství
 • Školní třída, její vedení a diagnostika
 • Rodina a komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu)
 • Sociálně nežádoucí jevy
 • Krizová intervence ve škole
 • Konzultace k ročníkové a závěrečné práci
 • Stáže a praxe skupinové a individuální
Studium má hodinovou dotaci 250 h a realizuje se v průběhu dvou let. V rámci prvního roku studia vypracují účastníci studia ročníkovou práci, která bude zaměřena na specifika tvorby školního programu prevence sociálně nežádoucích jevů. Ve druhém roce studia zpracovávají závěrečnou práci.

Účastník musí absolvovat praxi v celém rozsahu, 80 % přímé výuky a konzultace k ročníkové a závěrečné práci.

Ukončení studia
Studium je zakončeno obhajobou závěrečné práce a ústní zkouškou. Absolvent po obhájení závěrečné práce a úspěšném složení zkoušky získává osvědčení o absolvování studia.

Organizační garant studia
Mgr. Jan Buchta, jan.buchtazavináčkvic.cz, tel. 595 538 078

 Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz