KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. – pedagog volného času

Cíle studia

Absolvent získá potřebné znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které jsou předpokladem pro výkon činnosti pedagoga volného času vykonávajícího komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání.

Kritéria výběru účastníků

Studium je určeno pro pedagogické pracovníky, kteří získali minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou získané ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání.

Absolvent SŠ s maturitou získá odbornou kvalifikaci pedagoga volného času a asistenta pedagoga. Absolvent VOŠ nebo VŠ získá odbornou kvalifikaci pedagoga volného času, vychovatele a asistenta pedagoga.

Struktura studia

 • MODUL I: ZÁKLADY PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY - 66 vyučovacích hodin   
  • Základy obecné pedagogiky
  • Základy pedagogiky volného času a zážitková pedagogika
  • Základy sociální pedagogiky
  • Teorie výchovy
  • Základy didaktiky
 • MODUL II: ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO PEDAGOGY - 34 vyučovacích hodin   
  • Základy pedagogické psychologie a psychologie osobnosti
  • Základy sociální psychologie
  • Sociální interakce a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga
 • MODUL III: OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - 12 vyučovacích hodin
 • MODUL IV: PRÁVNÍ PŘEDPISY - 8 vyučovacích hodin

Rozsah studia

Časová dotace: 136 hodin (přímá výuka 120 hodin, odborná stáž 8 hodin, obhajoba závěrečné práce a ústní zkouška před komisí 8 hodin)

Cena: 13 500,- Kč

Ukončení studia

Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz