KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Vzdělávání


Studium pedagogiky - asistent pedagoga

Cíle studia

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga.

Kritéria výběru účastníků

Vzdělávací program vychází z podmínek a požadavků stanovených v § 22 odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle § 20 písm. d) zákona č. 563/2004 Sb.) k výkonu činnosti asistenta. Studium pedagogiky je určeno pro zájemce, u kterých nejnižším stupněm vzdělání je střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Struktura studia

 • MODUL I: Základy pedagogiky
  • Základy obecné pedagogiky
 • MODUL II: Základy psychologie pro pedagogy   
  • Vybraná témata z obecné psychologie, psychologie osobnosti
  • Sociální interakce a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga
 • MODUL III: Speciální témata pro asistenty pedagoga   
  • Základy speciální pedagogiky
  • Vybraná témata z vývojové psychologie

Rozsah studia

100 hodin - přímá výuka 84 h, stáž 8 h, závěrečný seminář (obhajoby) 8 h

Ukončení studia

Ústní zkouška před komisí a obhajoba závěrečné písemné práce. Po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení.

Garant studia

Mgr. Eva Krzywoňová, 595 538 062, 777 723 442, eva.krzywonovazavináčkvic.czLicence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz