KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Projekty


V rámci projektu OKAP se v průběhu tří let (2018–2021) zaměřujeme na podporu a zatraktivnění vzdělávání žáků v technických oborech, zejména strojírenských a elektrotechnických, čímž chceme dosáhnout zvýšení uplatnitelnosti obyvatel na trhu práce, a to u absolventů středních i základních škol. K tomu mají vést aktivity projektu pro 13 partnerských středních škol.

Projekt je zaměřen na vyrovnávání nerovností ve vzdělávání a podporu otevřeného prostředí ve školách. Svými aktivitami při vytváření podmínek pro kvalitnější podporu žáků se spec. vzdělávacími potřebami s akcentem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí přispěje k rozvoji klíčových kompetencí a gramotností žáků potřebných k uplatnění v životě a to bohatou nabídkou volnočasových aktivit. Do projektu je zapojeno 11 partnerských škol ze tří krajů (MSK, JHK, OLK).

Projekt se zaměřuje na zvýšení počtu pedagogů MŠ a ZŠ v Moravskoslezském kraji, kteří budou schopni přijímat i poskytovat efektivní kolegiální podporu (KP). Každý zapojený pedagog absolvuje cestu pod vedením odborníků směřující k tomuto cíli od osobnostně sociálního rozvoje přes zvyšování jeho profesních dovedností pro poskytování KP v tématech individualizace vzdělávání či vybraných gramotností. Reflektující učitelé získají kompetence pro realizaci interního mentoringu a lektorské činnosti.

Projekt je zaměřen na podporu žáků ze socioekonomicky a kulturně odlišného prostředí ve vzdělávání v 9 školách Moravskoslezského kraje. Stěžejním cílem je podpořit tyto žáky v dosahování šk. úspěchu a zabránit tak jejich předčasnému odchodu ze vzdělávání. Aktivity jsou zaměřeny na vzdělávání a metodickou podporu ped. pracovníků, rozvoj šk.poradenských pracovišť, přímou práci se žáky v rámci doučování, kroužků zaměřených na rozvoj gramotností, spolupráci s rodiči a dalšími aktéry ve vzdělávání.

Program je zaměřen na zlepšení výuky anglického jazyka. Cílem programu je lépe připravit žáky pro úspěšný a samostatný život zvýšením jejich znalostí angličtiny. Stěžejní roli při naplňování tohoto cíle sehrávají pedagogičtí pracovníci, proto je program zacílen prioritně na všeobecnou i odbornou jazykovou průpravu zapojených učitelů. Program vychází z konceptu modulárního vzdělávání učitelů angličtiny, učitelů odborných předmětů zapojených středních škol a jejich společnou přípravu na výuku odborného cizího jazyka a CLIL.

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz