Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Elektronická přihláškaÚdaje o účastníkovi


Údaje o škole / organizaci


Způsob platby

fakturou z prostředků organizace
fakturou z prostředků organizace (ve 2 splátkách)
zálohovou fakturou - účastník
zálohovou fakturou - účastník (ve 2 splátkách)

Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé a úplné, a že jsem byl seznámen s podmínkami pro přihlášení.
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace ručí za orchranu osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy. Podrobné informace o nakládání s osobními údaji