Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. - Pedagog volného času


Začátek kurzu
pátek 12.01.2024
Rozsah
136 h
Cena kurzu
14 990 Kč
Obsazenost
7/25
Katalogové číslo
6341892350
Číslo akreditace
MSMT- 8760/2023-3-330
Kontakt pro přihlášky
Šafarčíková Eva
eva.safarcikova@kvic.cz
595538076
Cílová skupina
vychovatel, pedagog volného času
Typ organizace
ŠD, SVČ
Obor
pedagogicko-psychologické dovednosti
Anotace kurzu

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti pedagoga volného času.

Znalosti a dovednosti získané studiem pedagogiky umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe. Požadavky na kvalifikaci pedagoga volného času odpovídají požadavkům, které vyplývají z katalogu prací a ze zákona  o pedagogických pracovnících.

Absolvent SŠ s maturitou získá odbornou kvalifikaci pedagoga volného času a asistenta pedagoga.

Absolvent VOŠ nebo VŠ získá odbornou kvalifikaci pedagoga volného času, vychovatele a asistenta pedagoga.

Lektoři kurzu
Mgr. Lubomír Pelech
Další informace
UPOZORNĚNÍ: Další termíny budou upřesněny! Informace pro účastníky: Studium je zaměřeno pro pedagogy volného času!

Přehled sezení
 pá 12.01.2024
 08:30 - 15:30
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Pelech Lubomír, Mgr.
 so 13.01.2024
 08:30 - 15:30
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Pelech Lubomír, Mgr.