Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

20 - Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) z. č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhl. č. 317/2005 Sb.


Začátek kurzu
pátek 26.01.2024
Rozsah
139 h
Cena kurzu
12 900 Kč
Obsazenost
3/25
Katalogové číslo
6338062400
Číslo akreditace
MSMT- 223/2022-3-67
Kontakt pro přihlášky
Šafarčíková Eva
eva.safarcikova@kvic.cz
595538076
Cílová skupina
učitel
Typ organizace
ZUŠ a SUŠ, VOŠ, SOŠ, SOU, jazykové školy
Obor
studium pedagogiky
Anotace kurzu

Absolvent studia získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka. Znalosti a dovednosti získané studiem pedagogiky umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe.

Je určeno:

  • učitelům odborných předmětů, praktického vyučování nebo odborného výcviku střední školy
  • učitelům uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SŠ a konzervatoři
  • učitelům jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Struktura studia:

  1. Základy pedagogiky a didaktiky - 59 h (obecná pedagogika, základy didaktiky, teorie výchovy, základy sociální pedagogiky)
  2. Základy psychologie pro pedagogy - 72 h (vybraná témata z obecné, vývojové a pedagogické psychologie, a z psychologie osobnosti; sociální interakce ve škole, sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga)
  3. Závěrečný seminář - 8 h (obhajoba závěrečné práce a ústní zkouška před komisí)

Studium je prezenční.

Lektoři kurzu
Mgr. Lubomír Pelech
Další informace
UPOZORNĚNÍ: Další termíny budou upřesněny! Informace pro účastníky: Předpoklad ukončení studia je prosinec 2024!

Přehled sezení
 pá 26.01.2024
 08:00 - 16:00
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Pelech Lubomír, Mgr.
 so 27.01.2024
 08:30 - 16:00
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Pelech Lubomír, Mgr.
 pá 23.02.2024
 08:30 - 16:00
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Pelech Lubomír, Mgr.
 so 24.02.2024
 08:30 - 16:00
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Pelech Lubomír, Mgr.