Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

18 - Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) z. č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhl. č. 317/2005 Sb.


Začátek kurzu
pondělí 25.09.2023
Rozsah
139 h
Cena kurzu
12 900 Kč
Obsazenost
25/25 (+3)
Katalogové číslo
6338062350
Číslo akreditace
MSMT- 223/2022-3-67
Kontakt pro přihlášky
Šafarčíková Eva
eva.safarcikova@kvic.cz
595538076
Cílová skupina
učitel
Typ organizace
ZUŠ a SUŠ, VOŠ, SOŠ, SOU, jazykové školy
Obor
studium pedagogiky
Anotace kurzu

Absolvent studia získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka. Znalosti a dovednosti získané studiem pedagogiky umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe.

Je určeno:

  • učitelům odborných předmětů, praktického vyučování nebo odborného výcviku střední školy
  • učitelům uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SŠ a konzervatoři
  • učitelům jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Struktura studia:

  1. Základy pedagogiky a didaktiky - 59 h (obecná pedagogika, základy didaktiky, teorie výchovy, základy sociální pedagogiky)
  2. Základy psychologie pro pedagogy - 72 h (vybraná témata z obecné, vývojové a pedagogické psychologie, a z psychologie osobnosti; sociální interakce ve škole, sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga)
  3. Závěrečný seminář - 8 h (obhajoba závěrečné práce a ústní zkouška před komisí)

Studium je prezenční. Další termíny budou postupně doplňovány (cca dva až tři dny v každém měsíci). 
Předpoklad ukončení studia je květen/červen 2024!

Lektoři kurzu
Mgr. Dana Vicherková, Ph.D.; Mgr. et Mgr. Jakub Švec; Mgr. et Mgr. Petra Mařádková; Mgr. Lubomír Pelech; Mgr. Marie Komárová; Mgr. Petra Večerková; Mgr. Zuzana Nevřelová

Přehled sezení
 po 25.09.2023
 08:30 - 15:45
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Švec Jakub, Mgr. et Mgr.
 út 26.09.2023
 08:30 - 16:00
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Švec Jakub, Mgr. et Mgr.
 pá 20.10.2023
 08:30 - 16:00
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Pelech Lubomír, Mgr.
 so 21.10.2023
 08:30 - 16:00
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Pelech Lubomír, Mgr.
 po 13.11.2023
 08:30 - 16:00
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Mařádková Petra, Mgr. et Mgr.
 út 14.11.2023
 08:30 - 16:00
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Mařádková Petra, Mgr. et Mgr.
 pá 01.12.2023
 08:30 - 16:00
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Večerková Petra, Mgr.
 so 02.12.2023
 08:30 - 16:00
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Večerková Petra, Mgr.
 čt 04.01.2024
 08:30 - 16:00
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Vicherková Dana, Mgr., Ph.D.
 pá 05.01.2024
 08:30 - 15:15
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Vicherková Dana, Mgr., Ph.D.
 čt 01.02.2024
 08:30 - 15:15
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Vicherková Dana, Mgr., Ph.D.
 pá 23.02.2024
 08:30 - 16:00
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Komárová Marie, Mgr.
 so 24.02.2024
 08:30 - 15:15
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Komárová Marie, Mgr.
 po 15.04.2024
 08:30 - 16:00
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Švec Jakub, Mgr. et Mgr.
 út 16.04.2024
 08:30 - 15:15
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Švec Jakub, Mgr. et Mgr.
 pá 17.05.2024
 08:30 - 16:00
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Večerková Petra, Mgr.
 so 18.05.2024
 08:30 - 16:00
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Večerková Petra, Mgr.
 po 17.06.2024
 08:30 - 16:00
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Nevřelová Zuzana, Mgr. ...