Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

30 - Studium pedagogiky – asistent pedagoga


Začátek kurzu
pondělí 28.08.2023
Rozsah
100 h
Cena kurzu
1 500 Kč
Obsazenost
23/24
Katalogové číslo
6337292351
Číslo akreditace
MSMT- 28069/2021-5-866
Kontakt pro přihlášky
Šafarčíková Eva
eva.safarcikova@kvic.cz
595538076
Cílová skupina
asistent pedagoga
Typ organizace
Obor
speciální pedagogika
Anotace kurzu

Chcete se stát asistentem pedagoga? Kurz je zaměřený na získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogiky a psychologie a v oblasti speciální pedagogiky, které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga. Seznámíte se s novým pojetím v přístupu ke vzdělávání dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu s aktuální legislativou.

Témata:

Základy obecné pedagogiky

Základy psychologie

Vývojová psychologie

Dítě/žák s poruchou autistického spektra

Dítě/žák s mentálním postižením

Specifické poruchy učení a chování

Práce s dětmi/žáky cizinců

Vývojová dysfázie

Dítě/žák se sluchovým postižením

Dítě/žák se zrakovým postižením

Tento kurz Vás opravňuje vykonávat funkci asistenta pedagoga ve všech školských zařízeních – MŠ, ZŠ, SŠ, DD, SVČ.


 

null
Studia realizujeme za finanční spolupráce UNICEF.

Lektoři kurzu
Ľubomír Franer; Mgr. Andrea Harazinová, DiS.; Mgr. Dagmar Dedrle Vavrošová; Mgr. et Mgr. Tereza Fójciková; Mgr. Eva Krzywoňová; Mgr. Jana Mikošková; Mgr. Karin Kopřivová; Mgr. Martina Plchová; Mgr. Pavla Rotherová; Mgr. Petra Poláčková; Mgr. Petra Schneidrová; Mgr. Silvie Kolarčíková; Mgr. Silvie Quisová, Ph.D.
Další informace
Informace pro účastníky: další termíny budou průběžně doplňovány. Změna termínu vyhrazena

Přehled sezení
 po 28.08.2023
 15:00 - 16:30
 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín
 Mikošková Jana, Mgr.
 čt 21.09.2023
 13:00 - 18:15
 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín
 Poláčková Petra, Mgr.
 po 25.09.2023
 08:30 - 15:30
 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín
 Schneidrová Petra, Mgr.
 st 04.10.2023
 12:00 - 18:15
 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín
 Krzywoňová Eva, Mgr.
 út 10.10.2023
 08:30 - 13:30
 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín
 Dedrle Vavrošová Dagmar, Mgr.
 út 07.11.2023
 08:30 - 14:45
 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín
 Quisová Silvie, Mgr., Ph.D.
 st 08.11.2023
 08:30 - 14:45
 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín
 Quisová Silvie, Mgr., Ph.D.
 čt 09.11.2023
 13:00 - 18:15
 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín
 Poláčková Petra, Mgr.
 st 15.11.2023
 08:30 - 14:45
 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín
 Quisová Silvie, Mgr., Ph.D.
 st 06.12.2023
 09:00 - 15:00
 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín
 Kolarčíková Silvie, Mgr.
 po 11.12.2023
 14:00 - 17:15
 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín
 Kopřivová Karin, Mgr.
 čt 14.12.2023
 14:00 - 17:15
 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín
 Rotherová Pavla, Mgr.
 st 10.01.2024
 14:00 - 17:15
 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín
 Fójciková Tereza, Mgr. et Mgr.
 st 17.01.2024
 14:00 - 17:15
 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín
 Franer Ľubomír
 st 24.01.2024
 08:30 - 12:00
 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín
 Harazinová Andrea, Mgr., DiS.
 st 07.02.2024
 13:30 - 16:45
 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín
 Plchová Martina, Mgr.
 út 20.02.2024
 08:00 - 15:00
 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín
 Dedrle Vavrošová Dagmar, Mgr. ...