Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

27 - Studium pedagogiky – asistent pedagoga


Začátek kurzu
pondělí 28.08.2023
Rozsah
100 h
Cena kurzu
1 500 Kč
Obsazenost
24/24 (+6)
Katalogové číslo
6337292350
Číslo akreditace
MSMT- 28069/2021-5-866
Kontakt pro přihlášky
Šafarčíková Eva
eva.safarcikova@kvic.cz
595538076
Cílová skupina
asistent pedagoga
Typ organizace
Obor
speciální pedagogika
Anotace kurzu

Chcete se stát asistentem pedagoga? Kurz je zaměřený na získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogiky a psychologie a v oblasti speciální pedagogiky, které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga. Seznámíte se s novým pojetím v přístupu ke vzdělávání dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu s aktuální legislativou.

Témata:

Základy obecné pedagogiky

Základy psychologie

Vývojová psychologie

Dítě/žák s poruchou autistického spektra

Dítě/žák s mentálním postižením

Specifické poruchy učení a chování

Práce s dětmi/žáky cizinců

Vývojová dysfázie

Dítě/žák se sluchovým postižením

Dítě/žák se zrakovým postižením

Tento kurz Vás opravňuje vykonávat funkci asistenta pedagoga ve všech školských zařízeních – MŠ, ZŠ, SŠ, DD, SVČ.

null
Studia realizujeme za finanční spolupráce UNICEF.

Lektoři kurzu
Ľubomír Franer; Mgr. Dagmar Dedrle Vavrošová; Mgr. et Mgr. Tereza Fójciková; Mgr. Eva Krzywoňová; Mgr. Jana Mikošková; Mgr. Karin Kopřivová; Mgr. Martina Plchová; Mgr. Pavla Rotherová; Mgr. Petra Poláčková; Mgr. Petra Schneidrová; Mgr. Silvie Quisová, Ph.D.; PhDr. Nora Gavendová

Přehled sezení
 po 28.08.2023
 15:00 - 16:30
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Mikošková Jana, Mgr.
 čt 07.09.2023
 13:00 - 18:15
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Poláčková Petra, Mgr.
 pá 08.09.2023
 08:30 - 15:30
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Schneidrová Petra, Mgr.
 po 11.09.2023
 13:00 - 18:45
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Krzywoňová Eva, Mgr.
 po 18.09.2023
 08:30 - 14:45
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Quisová Silvie, Mgr., Ph.D.
 út 19.09.2023
 08:30 - 14:45
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Quisová Silvie, Mgr., Ph.D.
 čt 21.09.2023
 14:00 - 17:15
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Rotherová Pavla, Mgr.
 čt 05.10.2023
 08:30 - 12:30
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Quisová Silvie, Mgr., Ph.D.
 čt 05.10.2023
 13:15 - 14:45
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Quisová Silvie, Mgr., Ph.D.
 st 11.10.2023
 14:00 - 17:15
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Franer Ľubomír
 po 23.10.2023
 14:00 - 17:15
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Kopřivová Karin, Mgr.
 út 24.10.2023
 14:00 - 17:15
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Gavendová Nora, PhDr.
 st 25.10.2023
 14:00 - 17:15
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Plchová Martina, Mgr.
 st 01.11.2023
 14:00 - 17:15
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Fójciková Tereza, Mgr. et Mgr.
 po 06.11.2023
 13:30 - 19:30
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Kopřivová Karin, Mgr.
 st 08.11.2023
 13:00 - 18:00
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Poláčková Petra, Mgr.
 út 14.11.2023
 08:30 - 13:30
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Dedrle Vavrošová Dagmar, Mgr.
 út 09.01.2024
 08:30 - 15:30
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Dedrle Vavrošová Dagmar, Mgr. ...