Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Čtenářská pregramotnost (webinář)


Začátek kurzu
čtvrtek 21.09.2023
Rozsah
8 h
Cena kurzu
1 700 Kč
Obsazenost
20/30
Katalogové číslo
6061992350
Číslo akreditace
bez akreditace
Kontakt pro přihlášky
Šafarčíková Eva
eva.safarcikova@kvic.cz
595538076
Cílová skupina
učitel, asistent pedagoga
Typ organizace
Obor
předškolní vzdělávání
Anotace kurzu

Podporujme v dětech lásku k literatuře. Rozvíjejme jejich fantazii, řečové i komunikativní dovednosti, které ovlivní jejich úspěšnost na ZŠ.

Cílem webináře je umožnit Vám lépe se orientovat v oblasti jazykové výchovy, smyslového a zrakového vnímání. Webinář je zaměřen na rozšíření kompetencí v oblasti předčtenářské gramotnosti - zvolením vhodného postupu vzhledem k vývojové úrovni dítěte v dané sledované oblasti. 
Harmonogram:
8:00 - 9:30 h
10:00 - 11:30 h
12:30 - 14:00 h
14:30 -16:00 h
Lektoři kurzu
Mgr. Lenka Bínová

Přehled sezení
 čt 21.09.2023
 08:00 - 16:00
 online
 Bínová Lenka, Mgr.