Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání - TPA - Setkání škol odborné angličtiny


Začátek kurzu
středa 20.09.2023
Rozsah
2 h
Cena kurzu
0 Kč
Obsazenost
20/30
Katalogové číslo
6033182350
Číslo akreditace
Kontakt pro přihlášky
Šafarčíková Eva
eva.safarcikova@kvic.cz
595538076
Cílová skupina
Typ organizace
střední školy
Obor
anglický jazyk
Anotace kurzu
Setkání zástupců škol zapojených do Rozvoje všeobecné i odborné angličtiny, vzájemné představení se, sdílení dobré praxe. Účastníci budou seznámeni s harmonogramem akcí v rámci projektu, s jejich průběhem a návaznosti na školní vzdělávací programy.
Lektoři kurzu
Mgr. Marie Apriasová
Další informace
UPOZORNĚNÍ: Pro školy zapojené do aktivity B2 projektu TPA Informace pro účastníky: aktivita B2 projektu TPA

Přehled sezení
 st 20.09.2023
 13:00 - 15:00
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Apriasová Marie, Mgr.